Historie

80 let volejbalu v Kobylí (2007)

Volejbalové počátky v Kobylí lze zařadit do třicátých let, přesněji do roku 1927. Na vesni­ci se dostal volejbal především prostřed­nictvím učitelů a studentů. Je zajímavé,že se jako sport začal pěstovat dříve než kopaná. Nebylo pro něj nutno budovat větší hřiš­tě, mohl se hrát s menším počtem hráčů. Samozřejmě,že to byl v této době ryze sezónní sport pro letní období. I po postavení sokolovny nebylo myslitelné, odvážit se hrát zde s míčem. V těch letech se začalo scházet několik pro tuto hru zapálených lidí. Šlo o neorganizovanou zájmovou činnost. Mezi průkopníky této hry v místě patřili:František Štika starší,František Sedláček,Franti­šek Petrla, František Svoboda,Mihalík,Bohuslav Damborský,Vra­tislav Matuška,Antonín Varmuža, Antonín Kučera, Josef Bláha, učitel Kratochvíl a další.

Volejbal se hrál v obou kobylských tělocvičných jednotách, v Sokole i Orlu. Před válkou se žádných soutěží nezúčastňova­la, hrála převážně mezi sebou a s týmy okolních vesnic. Slib­ný rozmach byl zastaven obsazením naší republiky německou armádou.

Po osvobození se rozvíjel volejbal pomalu. Až kolem padesátých let, po vytvoření jedné tělocvičné jednoty, se začal volejbal opět rozvíjet. Pravidelnost lze tak datovat do období kolem roku 1958, kdy se organizačně za pomocí obce začal volejbalu věnovat Zdeněk Vykydal, tehdy student břeclavské průmyslovky. Do roku 1958 spadá také první písemná zmínka o letních volejbalových turnajích. Výsledky se nedochovaly. V roce 1959 hrálo tento turnaj Kobylí ,Čejč, Boleradice a Hustopeče. Kobylí prohrálo s Čejčí 1:2,ale po výhrách 2:0 nad Boleradicemi a Hustopečemi turnaj vyhrálo.

V roce 1961 se pan Vykydal st. stal vedoucím oddílu. To již hrál i mladší z Vykydalů – Vlastík. V té době začal pravděpodobně nej­větší rozmach kobylského volejbalu, a to zejména ve sportovní pří­pravě a pravidelnosti. Právě rok 1961 je charakteristický začátkem pravidelných okresních sou­těží. Kobylí se v okresním přeboru umístnilo na 5.místě z 18 ti družstev. V roce 1962 bylo Kobylí v okresním přeboru druhé za Slovanem Břec­lav. Hrálo v sestavě: Blaha, Nejedlík, Svoboda, Vykydal Zd.,Machá­ček, Řačák Jar., Buchta, Křižák, Šebela, Matuška. Na třetím místě se družstvo umístnilo v konkurenci 14 družstev v poháru Jižní Moravy.

V roce 1963 již neměl na okrese kon­kurenci. Družstvo mužů se stalo okresními přeborníky a postou­pilo do vyšší třídy. V té době značně pomohl rozvoji i přípravě tehdejší ředitel školy, pan Anto­nín Kučera. Zasadil se o to, že se oddíl mohl připravovat také ve školní tělocvičně. Sportovní příprava se tak stala celoroční záležitostí. Volejbal začal zajímat i dívky a tak vzniklo družstvo pod vedením pana Vykydal staršího. Jako nejlépe organizovaný oddíl na okrese získal podporu tehdejšího OV ČSTV, který měl zájem, aby byl okres repre­zentován místním oddílem i ve vyšších soutěžích. Po rozsáhlých úvahách (dočasné uzavření tělocvičny pro volejbal, malá podpora ze strany JZD a MNV…) byla nabídka na pomoc oddílu od OV ČSTV odmítnuta. Za těchto podmínek nebyla odvaha okres reprezentovat. Prioritní pomoc nadřízeného orgánu tak ve volejbalovém sportu získala Poštorná.

Od tohoto období hrávalo Kobylí pravi­delně krajskou soutěž, převážně s původními hráči. V této době má oddíl i dobrá druž­stva dorostenců a dorostenek. Daří se i v pohárových turnajích. V roce 1967 převzal vedení oddílu po panu Vykydalovi Jaro­slav Máčal a po něm František Řačák. Po celou dobu hrávalo družstvo Kobylí v prvé polovině tabulky, zejména v letech 1972-4 se umísťovalo na předních místech. Za toto období se zde vystřídala řada hráčů: bratři Vykydalovi, Jaroslav Buchta, Jaroslav Máčal,Jaroslav Řačák, Jaroslav Srnský, Ing.Zdeněk Macháček, později František Štika, Jaroslav Káňa, František Křižák, a další. Hráči dorosteneckého kolektivu pod vedením Františka Řačáka byli: Jiří Kučera, Antonín Kaňa, Miroslav Sicha, Zdeněk Kubík, Miroslav Matějka, Jaroslav Duša, Oldřich Jangl, Miroslav Mikulica. Kobylí hrálo Krajský přebor II.třídy až do roku 1982, kdy sestoupilo do okresního přeboru.

Někdy kolem roku 1985 se začal kolem bratří Káňů (Jaroslav a Antonín)formovat v okresním přeboru nový tým. V roce 1990 získal tým v OP 2.místo. Ihned v následující sezóně 1990-91 vybojoval tým titul přeborníka okresu a po letech se navrátil do krajského přeboru. Vedoucí družstva Miroslav Vojtěšek kolem sebe shromáždil hráče nejen z Kobylí (Jiří Bukovský, Milan Dufek, Libor Pekařík, Vítězslav Kuňák, Pavel Marek, Zdeněk Sovadina),ale i z blízkého okolí (Pavel a Petr Grohovi – Vrbice, Josef Valenta – Terezín, Pavel Valčík – Hovorny, Radek Prokeš – Krumvíř). V různém složeních odehrálo družstvo následující řadu let, kdy se pohybovalo spíše v dolní polovině tabulky. Nejúspěšnějším rokem byl snad ročník 1992-93, kdy do soutěže družstvo vstoupilo 10 vítězstvími v řadě a v konečné tabulce obsadilo 5.místo (3.místo v polovině soutěže).

První roky nového tisíciletí byly a jsou pro družstvo spíše bojem o udržení soutěže. Řada původních hráčů ukončila aktivní činnost a těch nových mnoho nepřibylo (z odchovanců – Ladislav Čejka a Vít Křížák). Jedinými úspěchy z posledních let jsou 2.místo na zimním turnaji v Nové Včelnici v roce 2003 a vítězství v letošním halovém okresním přeboru. V současnosti hraje družstvo převážně v tomto složení: Ladislav Čejka (Kobylí), Vít Křížák (Čejkovice), František Řačák (Valtice), Zdeněk Sovadina (Kobylí), Viktor Hájek (Klobouky), Lukáš Konečný (Šitbořice) a Michal Odehnal(Ujezd u Brna).

Nedílnou součástí volejbalu v Kobylí jsou letní volejbalové tur­naje, hrané již od roku 1973 jako Memoriál Petra Zemánka. Od roku 1991 byl turnaj rozšířen o Memoriál Antonína Kani – turnaj veteránů 40 (od roku 2000 i turnaj super-veteránů 50) Tyto turnaje se za svou dlouholetou existenci staly nejenom neodmyslitelnou součástí volejbalu v Kobylí , ale i v krajském a celostátním měřítku.

Od roku 1989 pořádá oddíl také turnaj smíšených družstev, který se do povědomí vžil jako „Kobylský srandamač“ a především v počátcích šlo o turnaj, kde se scházela řada místních příznivců k setkání a oslavě této krásné míčové hry.

Napsat komentář