Ing. Antonín Kaňa

Ing. Antonín Kaňa

Narodil se 10.8.1949 v Kobylí.
Zde také vychodil základní školu. Roky 1964-1968 prožil na Střední zemědělské technické škole v Mikulově, kde studia zakončil maturitou.V dalších studiích pokračoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Jako inženýr požární ochrany a bezpečnosti práce promoval v roce 1973. Až do své tragické smrti pracoval jako inspektor požární ochrany v Břeclavi.

Sportovní dráhu začínal fotbalem. Později se věnoval také házené a zejména volejbalu. Pravidelné místo v kobylském volejbale získal již v době svých vysokoškolských studií. Později se věnoval funkcionářské práci v okresním volejbalovém svazu. Nejprve byl předsedou komise rozhodčích a v roce 1990 převzal vedení okresního výkonného výboru Českého volejbalového svazu.

Jeho všestranně plodný život ukončila tragická smrt 10.září 1991.