Memoriály 2019 – rozpis turnaje

MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA

(47. ročník – I. třída muži a 29. ročník – II. třída muži)

MEMORIÁL ING. ANTONÍNA KANI

(28. ročník  – veteráni 40, 19. ročník – superveteráni 50 a 9. ročník magaveteráni 60)

KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN

(7. ročník)

ROZPIS VOLEJBALOVÉHO TURNAJE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel:        Volejbalový oddíl Tělovýchovné Jednoty Sokol Kobylí.
Termín konání: sobota 3. srpna 2019
Místo konání:  Hřiště TJ Sokol Kobylí v areálu „Za Koupalištěm“, 6 antukových kurtů.
Prezentace:    Muži, veteráni i ženy – do 9:15 hodin. Prosíme o dochvilnost. Družstva, která se dostaví po termínu prezentace nebudou do soutěže přijata.

V případě zásahu vyšší moci (porucha auta, zpoždění dopravního prostředku a pod), při níž hrozí, že družstvo nestihne čas ukončení prezentace, může si zajistit účast v soutěži jen oznámením této skutečnosti řídícímu soutěží na tel.: 602 530 526. Jinak nebude do soutěží zařazeno.

Vyzýváme veterány jednotlivce a nekompletní družstva veteránů ať také přijedou. Na místě doplníme či vytvoříme družstvo.

Kategorie:

 • I. třída muži – krajský přebor I. tř. až nejvyšší ligové soutěže.
 • II.třída muži – krajský přebor II. tř. a ostatní nižší soutěže.
 • Veteráni  40 – muži ročníku 1979 a starší.
 • Superveteráni 50 – muži ročníku 1969 a starší.
 • Megaveteráni 60 – muži ročníku 1959 a starší.
 • Ženy: Pouze 8 předem pozvaných družstev.

Organizační výbor:

Ředitel turnaje – Ing. František Řačák 724 049 219, venkovskyraj@seznam.cz
Řídící soutěže  Ing. Antonín Kraincinger 602 892 185, kraincingera@seznam.cz
Technický úsek – Mgr. Zdeněk Sovadina 737 050 960, zdeneksov@seznam.cz

Startovné: 600,- Kč za družstvo
Zahájení turnaje: Muži, veteráni i ženy v 9.30 hodin společným nástupem.
Ukončení: Asi  ve 20:00 hodin slavnostním nástupem všech přítomných družstev mužů, veteránů a žen, s vyhlášením  výsledků a předáním cen.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis:  – hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu

 • Pořadatel má právo přesunout družstva z kategorie M I do kategorie M II nebo naopak v případě, že to vyžaduje racionální naplnění skupin s cílem, aby se soutěž M I hrála stabilně s 8 účastníky ve dvou skupinách se 4 účastníky a s play of. Družstva soutěže M I tak odehrají 12 – 13 setů.
 • veteráni mohou startovat současně i za družstvo mužů, pokud to nenaruší plynulost soutěže
 • za družstvo veteránů může startovat jeden veterán nižší věkové kategorie (za V60 jeden veterán 50, za V50 jeden veterán 40, za V40 jeden muž minimálně 35 letý)
 • systém turnaje oznámí pořadatel při zahájení na základě počtu přihlášených družstev
 • systém turnaje bude zvolen tak, že každé družstvo mužů sehraje minimálně 10 setů, každé mužstvo veteránů sehraje minimálně 6 setů, každé družstvo žen minimálně 8 setů
 • družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
 • pořadatel turnaje nezajišťuje úrazové pojištění hráčů
 • družstvo musí odehrát všechna utkání, která budou při zahájení soutěže vyhlášena
 • družstva, která z jakýchkoliv důvodů nemohou dodržet čas ukončení turnaje, oznámí tuto skutečnost pořadateli do 13:00 hodin
 • družstva hrají v jednotném úboru, jinak nebude povolen start libera
 • hraje se s míči GALA Prostějov a na sítích Kv. Řezáč Tišnov
 • doba k rozcvičení 5 minut od vyhlášení utkání
 • všechna utkání se hrají na dva hrané sety, jedině finále M I se hraje na dva vítězné sety

Námitky:
Lze podat řídícímu soutěže, podle ustanovení soutěžního řádu, písemně do 10 min. po ukončení utkání. Námitka musí být doložena vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Ceny:
Muži a veteráni:

Vítězná družstva získají putovní pohár, diplom a věcnou cenu. Diplom a věcnou cenu obdrží družstva na 2. – 3. místě. Věcnou cenu obdrží družstva na 4. – 5. místě.

Nejlepší hráč každé kategorie, nejstarší a nejtěžší hráč obdrží věcnou cenu.

Ženy:

Družstva na 1. – 3. místě obdrží diplom a věcnou cenu,  3. a 4. družstvo a nejlepší hráčka a MISS věcnou cenu.

Případné další dílčí hodnocení oznámí pořadatel při zahájení turnaje.

Soupisky:
Při prezentaci předloží všechna družstva soupisky hráčů s těmito údaji:  Pojmenování družstva, příjmení a jméno kapitána, či vedoucího, s údaji o spojení (e-mail, telefon), příjmení a jména hráčů, ročník narození.

Ostatní družstva při prezentaci předloží příjmení a jméno vedoucího družstva s údaji o spojení (e-mail, telefon).

Kobylí 24. 3. 2019
Ing. František Řačák, ředitel turnaje
Mgr. Zdeněk Sovadina, předseda VO TJ Sokol Kobylí

Organizační ustanovení: memoriál 2018

Příspěvek byl publikován v rubrice Memoriál, Turnaje a jeho autorem je Zdenek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.