Memoriály 2017 – rozpis turnaje

MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA

(45. ročník – I. třída muži a 27. ročník – II. třída muži)

MEMORIÁL ING. ANTONÍNA KANI

(26. ročník  – veteráni 40, 17. ročník – superveteráni 50 a 7. ročník magaveteráni 60)

KOBYLSKÝ TURNAJ ŽEN

(5. ročník)

ROZPIS VOLEJBALOVÉHO TURNAJE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pozor změny oproti loňsku vyznačeny tučně

Pořadatel:        Volejbalový oddíl Tělovýchovné Jednoty Sokol Kobylí.
Termín konání: 5. srpna 2017.
Místo konání:  Hřiště TJ Sokol Kobylí v areálu „Za Koupalištěm“, 6 antukových kurtů.
Prezentace:    Muži, veteráni i ženy – do 9:15 hodin. Prosíme o dochvilnost. Družstva, která se dostaví po termínu prezentace nebudou do soutěže přijata.

V případě zásahu vyšší moci (porucha auta, zpoždění dopravního prostředku a pod), při níž hrozí, že družstvo nestihne čas ukončení prezentace, může si zajistit účast v soutěži jen oznámením této skutečnosti řídícímu soutěží na tel.: 602 530 526. Jinak nebude do soutěží zařazeno.

Vyzýváme veterány jednotlivce a nekompletní družstva veteránů ať také přijedou. Na místě doplníme či vytvoříme družstvo.

Kategorie:

 • I. třída muži – krajský přebor I. tř. až nejvyšší ligové soutěže.
 • II.třída muži – krajský přebor II. tř. a ostatní nižší soutěže.
 • Veteráni  40 – muži ročníku 1977 a starší.
 • Superveteráni 50 – muži ročníku 1967 a starší.
 • Megaveteráni 60 – muži ročníku 1957 a starší.
 • Ženy: Pouze 5 předem pozvaných družstev.

Součástí turnaje bude i krajské kolo soutěže vesnických družstev.

Organizační výbor:

Ředitel turnaje – Ing. František Řačák 724 049 219, venkovskyraj@seznam.cz
Řídící soutěže – Josef Janíček 602 530 526, josef.janicek38@seznam.cz
Technický úsek – Mgr. Zdeněk Sovadina 737 050 960, zdeneksov@seznam.cz

Startovné: 500,- Kč za družstvo
Zahájení turnaje: Muži, veteráni i ženy v 9.30 hodin společným nástupem.
Ukončení: Asi  ve 20:00 hodin slavnostním nástupem všech přítomných družstev mužů, veteránů a žen, s vyhlášením  výsledků a předáním cen.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis:  – hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu

 • Pořadatel má právo přesunout družstva z kategorie M I do kategorie M II nebo naopak v případě, že to vyžaduje racionální naplnění skupin s cílem, aby se  soutěž M I hrála stabilně s 8 účastníky ve dvou skupinách se 4 účastníky a s play of.
 • Družstva soutěže M I tak odehrají 12 – 13 setů.
 • veteráni mohou startovat současně i za družstvo mužů, pokud to nenaruší plynulost soutěže
 • za družstvo veteránů může startovat jeden veterán nižší věkové kategorie (za V60 jeden veterán 50, za V50 jeden veterán 40, za V40 jeden muž minimálně 35 letý)
 • systém turnaje oznámí pořadatel při zahájení na základě počtu přihlášených družstev
 • systém turnaje bude zvolen tak, že každé družstvo mužů sehraje minimálně 10 setů, každé mužstvo veteránů sehraje minimálně 6 setů, každé družstvo žen minimálně 8 setů
 • družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
 • pořadatel turnaje nezajišťuje úrazové pojištění hráčů
 • družstvo musí odehrát všechna utkání, která budou při zahájení soutěže vyhlášena družstva, která z jakýchkoliv důvodů nemohou dodržet čas ukončení turnaje, oznámí tuto skutečnost pořadateli do 13:00 hodin
 • družstva hrají v jednotném úboru, jinak nebude povolen start libera
 • hraje se s míči GALA Prostějov a na sítích Kv. Řezáč Tišnov
 • doba k rozcvičení 5 minut od vyhlášení utkání
 • v soutěži žen bude zpracován rozpis utkání tak, že družstva ani v jednom případě nebudou hrátí dvě utkání po sobě
 • všechna utkání se hrají na dva hrané sety, jedině finále M I se hraje na dva vítězné sety

Námitky:
Lze podat řídícímu soutěže, podle ustanovení soutěžního řádu, písemně do10 min. po ukončení utkání. Námitka musí být doložena vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Ceny:
Muži a veteráni: Vítězná družstva získají putovní pohár, diplom a věcnou cenu. Diplom a věcnou cenu obdrží družstva na 2. – 3. místě. Věcnou cenu obdrží družstva na 4. – 5. místě.

Nejlepší hráč každé kategorie, nejstarší a nejtěžší hráč obdrží věcnou cenu.

Ženy: Družstva na 1. – 3. místě obdrží diplom a věcnou cenu,  3. a 4. družstvo a nejlepší hráčka a MISS věcnou cenu. Případné další dílčí hodnocení oznámí pořadatel při zahájení turnaje.

Soupisky:
Při prezentaci předloží všechna družstva soupisky hráčů s těmito údaji:  Pojmenování družstva, příjmení a jméno kapitána, či vedoucího, s údaji o spojení(e-mail, telefon), příjmení a jména hráčů, u veteránských kategorií ročník narození

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Ubytování:  
Zajistíme z pátku na sobotu a ze soboty na neděli ve zrekonstruované ubytovně TJ Sokol, přímo v areálu sportoviště.  Objednávky u správce, tel.: 792 432 882, e-mail: info@ubytovna-kobyli.cz. Možné je také stanování za poplatek, ve vlastních stanech, přímo v areálu.

Občerstvení:
Pořadatel zajistí v dostatečném množství a sortimentu přímo v areálu sportoviště.
Upozornění:
Po skončení turnaje zve pořadatel všechny hráče, rozhodčí, trenéry, činovníky a zástupce sponzorů na společný večer s pohoštěním a cimbálkou v režii pořadatele.

Přihlášky muži a veteráni:
Ing. František Řačák, Sokolská  278, 69110 Kobylí, mobil: 724 049 219, e-mail:  venkovskyraj@seznam.cz.
Pořadatel žádá družstva o přihlášení  nejpozději  ve čtvrtek 3.8.2017 do  22:00 hodin.

Přihlášky ženy:
Ing. Petr Groh, mobil: 602 574 521, e-mail: groh.petr@seznam.cz.

Poznámky:
Kompletní sportovní výsledky všech kategorií a fotografie budou třetí den po skončení turnaje zveřejněny na www.sokolkobyli.cz.
Družstvo může požádat o zaslání výsledků e-mailem na adresu, kterou udá na příjmovém pokladním dokladu při zaplacení vkladu do turnaje.
Pořadatelé si vyhrazují právo na změny rozpisu turnaje, které budou oznámeny při zahájení turnaje.

Kobylí 9.1.2017
Ing. František Řačák, ředitel turnaje
Mgr. Zdeněk Sovadina, předseda VO TJ Sokol Kobylí

Příspěvek byl publikován v rubrice Memoriál a jeho autorem je Zdenek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.